Νέα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος των Πρυτάνεων Κυπρ. Πανεπιστημίων στην 89η Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Παρουσία του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους στη Σύνοδο των Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2018, η 89η Σύνοδος των Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίου, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Συνόδου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή Άγγελου Κότιου.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους αναφέρθηκε στα τεράστια βήματα ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, στις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου για την προώθηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την υπογραφή συμφωνιών με Ρωσία, Κίνα και Αραβικές Χώρες που αφορούν στην αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων Σπουδών, καθώς και στην ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, του Νόμου, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς τους να συστήνουν ή/και να συμμετέχουν σε εταιρείες/τεχνοβλαστούς, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που παράγεται από τις ερευνητικές δραστηριότητες στα Πανεπιστήμια. Ο Καθηγητής Δημοσθένους επανάφερε την εισήγησή του για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Συνόδων των Πρυτάνεων της Ελλάδας και της Κύπρου και την διοργάνωση κοινού Συνεδρίου στην Κύπρο για την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων όπως τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια, η ερευνητική τους δραστηριότητα και άλλες δράσεις προσφοράς προς την κοινωνία. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Καθηγητής Δημοσθένους εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εισηγήσεις οι οποίες θα προκύψουν από τη Σύνοδο θα είναι πολύ σημαντικές και για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και προσκάλεσε το νέο Πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, να παραστεί στη Σύνοδο.

Την 89η Σύνοδο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, θέματα ακαδημαϊκής φύσεως, προγραμματισμού και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων, έρευνας και φοιτητικής μέριμνας. Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος παρευρέθηκε τη 2η μέρα της Συνόδου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των πόρων των περιφερειακών πανεπιστημίων, στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην προώθηση των τεχνολογικών σπουδών διετούς διάρκειας μετά και τη συνένωση αρκετών πανεπιστημίων με ΤΕΙ.

2.1f4

 

2.3JIM 9913